Smirnoff Ice Melon
Event Commando Smirnoff Ice Melon เสิร์พความสุขสนุกสนานตามร้านทั่วเมื่องเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ลำพูน,ลำปาง,เชียงราย พบกับพวกเราได้ทุกศุกร์และเสาร์ ของทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 1 เดื่อนเต็ม แล้วพบกันกับเหล่า สาวสวย Smirnoff ได้เลยค่ะ