โดยปัจจุบันนี้  บริษัท เพอร์เฟค ครีเอชั่น แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด เบื้องหลังแห่งความสำเสร็จ กับการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่แตกต่างอย่างสากล ได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 2 ปีในรูปแบบบริษัท ประกอบด้วยประสบการณ์ในแวดวงการทำงานมากกว่า 7 ปี และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากมายและหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีโอกาสแสดงฝีมือให้กับลูกค้าองค์กร ทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนหลายกลุ่มดังต่อไปนี้...
 
กลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

           ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่, สำนักพัฒนาชุมชน, อุตสาหกรรมจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และลำปาง ฯลฯ เป็นต้น...

กลุ่มหน่วยงานเอกชน 
         
          ได้แก่ Honda, Canon, HP, TaylorMade Adidas, ธนาคารกสิกรไทย, การบินไทย, ยูนิลีเวอร์, เนสเล่, สยามกลการ, Heineken, Bacardi Thailand, Central, Cle de Peau Beaute’, Top Supermarket, Mister Donut, Tony & Guy, Cherilon, AIS, True, Singha, 124 Communication, Index Event Agency, Scenario,  ฯลฯ เป็นต้น...


กลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศที่เข้ามาจัดกิจกรรมให้ประเทศไทย 
         
          ได้แก่ ประเทศจีนในงาน CAEXPO CHIANG MAI THAILAND CITY OF CHARM THE 9th CHINA_ASEAN EXPO 2010 , CHIANG MAI INTERNATIONAL TRADE & SERVICES 2012ฯลฯ เป็นต้น...