จากการทำงานด้วย Concept Ideaที่แปลกใหม่และพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของงานด้วยความใส่ใจและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า  ทำให้บริษัท เพอร์เฟค ครีเอชั่น แอนด์ ออแกไนซ์ เซอร์ จำกัด ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง บริษัทฯ จึงเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 5 ปี  อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากลูกค้าให้เป็นบริษัทแถวหน้าของภาคเหนือ และรวมไปถึงการจัดงานในต่างจังหวัด ซึ่งทางบริษัทฯ  มีศักยภาพที่สามารถจะจัดกิจกรรมได้ทุกพื้นที่ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

         บริษัท เพอร์เฟค ครีเอชั่น แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะ ผลักดันให้เราเป็นผู้นำทางด้านนัวตกรรมทางด้านความคิด (Concept Idea) ที่มีความสร้างสรรค์ และแปลกใหม่อยู่เสมอ โดยการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และ เทคโนโลยีภายในองค์อย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างตัวตน (Positioning) ที่ชัดเจนให้กับองค์กร  สร้างความแตกต่างในการแข่งขัน เพื่อที่จะคงอยู่ในสายธุรกิจนี้ได้อย่างเข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศ และระดับสากล